Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-11-17

Sammanträde 2015-11-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2015-10-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Demensprojektet/Lotta Olofsson- projektledare (ca 10 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Svar på skrivelse från vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Niklas Källberg (FP) "Angående uppföljning av lex Sarah-anmälningar"

8 Svar på skrivelse "Angående redovisning av olika projektmedel inom äldreförvaltningens verksamhetsområde" från vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) med stöd av ersättaren Alfred Askeljung (C)

9 Skrivelse "Angående Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi" från vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M), led. Ann-Katrin Åslund (FP) och ers. Alfred Askeljung (C)

10 Svar på skrivelse "Angående hantering av nycklar inom hemtjänsten" från vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) med stöd av ersättaren Alfred Askeljung (C)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av beviljade projektmedel från Europeiska socialfonden för projekt Dig IT

Dnr 330-106/2015
Handläggare: Helen Starkman Tel. 508 36 299
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av beviljade projektmedel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för projekt Stockholm Digital Care

Dnr 330-44/2015
Handläggare: Helen Starkman Tel. 508 36 299
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av rapportering över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2015

14 Anmälan om pågående arbete med utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper och multiprofessionellt arbetssätt år 2015

Dnr 340-124/2015
Handläggare: Lotta Olofsson Tel. 076-8253580

15 Anmälan av tjänstemannayttrande om remissen av förslag till överenskommelse för omhändertagande av avlidna (bårhusförvaring)

Remiss från Kommunerna i Stockholms Län (KSL), KSL/12/0177, för yttrande senast den 13 november 2015
Dnr 150-625/2015
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
(Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för oktober 2015

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 november 2015 (Utsändes senare per e-post)

18 Postlista för oktober 2015

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Svar på skrivelse från vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och tjg. ers. Niklas Källberg (FP) med stöd av ersättaryrkande från Alfred Askeljung (C) angående redovisning av olika projektmedel inom äldreförvaltningens verksamhetsområde

§9 Svar på skrivelse från vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och tjg. ers. Niklas Källberg (FP) med stöd av ersättaryrkande från Alfred Askeljung (C) angående Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi

§10 Svar på skrivelse från vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och tjg. ers. Niklas Källberg (FP) med stöd av ersättaryrkande från Alfred Askeljung (C) angående hantering av nycklar inom hemtjänsten

§11 Anmälan av beviljade projektmedel från Europeiska socialfonden för projektet DigIT

§12 Anmälan om beviljade projektmedel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet Stockholms Digital Care

§13 Rapportering över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2015

§14 Anmälan om pågående arbete med utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper och multiprofessionellt arbetssätt år 2015

§15 Anmälan av tjänstemannayttrande om remissen av förslag till överenskommelse för omhändertagande av avlidna (bårhusförvaring)

§16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för oktober 2015

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 10 november 2015

§18 Anmälan av postlista för tiden 1 - 31 oktober 2015