Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2017-10-24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation "Äldrevänlig stad" - projektledaren Maria Kleine,
ca 15-20 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss "För ett tryggare och säkrare Stockholm. Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021"

8 Strategi för en äldrevänlig stad

9 Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden

Dnr 3.3-661/2017
Handläggare: Anita Cronholm
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Utseende av äldrenämndens dataskyddsombud enligt EU:s dataskydds- förordningen

Dnr 2.5.1-918/2017
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan av kontorsyttrande Remiss av "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag till ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa" (SOU 2017:47).

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1334/2017, för yttrande senast 2017-10-24
Dnr 1.5-861/2017
Handläggare: Christina Malmqvist

13 Anmälan av Äldrecentrums rapport "Idéburen äldreomsorg"

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden med prognos för åretsslut för oktober 2017

Dnr 1.2.2-465/2017
Handläggare: Patrik Simonsson (Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 14 november 2017 (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 13 november 2017 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 9 november 2017 (Utsändes senare per e-post)

18 Postlista för 1 oktober-31 oktober 2017

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§9 Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden

§10 Utseende av äldrenämndens dataskyddsombud enligt EU:s Dataskyddsförordning

§11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 2017

§12 Anmälan av kontorsyttrande om remiss av regeringens utredning (SOU 2017:47) "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

§13 Anmälan av rapporten från Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum "Idèburen äldreomsorg", 2017:1

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för oktober 2017 med prognos för året

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 14 november 2017

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 13 november 2017

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 9 november 2017

§18 Anmälan av postlistan för 1-31 oktober 2017