Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2017-11-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Fördelning av verksamhetsbidrag 2018 till ideella organisationer verksamma för äldre

Dnr 7.4-948/2017
Handläggare: Git Skog
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Riktlinje för EU-policy för äldrenämnden

10 Svar på skrivelse "APL-platser till Vård- och omsorgscollege Stockholm" från äldrenämndens vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och led. Ann-Katrin Åslund (L) samt med instämmande av ers. Alfred Askeljung (C)

11 Upphandling av ungdomsbesök på våd- och omsorgsboenden

Dnr 2.4.2-962/2017
Sekretess enligt 19 kap 3 § OSL
Handläggare: Patrik Simonsson
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 5.11.1-5.11.2 enligt delegationsförteckning

13 Anmälan av minnesanteckningar från branschrådets sammanträde den 24 november 2017

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 5 december 2017 (Utsändes senare per e-post)

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 13 november 2017

16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 7 december 2017 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av postlista för 1-30 november 2017

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Fördelning av verksamhetsbidrag 2018 till ideella organisationer verksamma för äldre

§10 Svar på skrivelse "APL-platser till Vård- och omsorgscollege Stockholm" från äldrenämndens vice ordförande Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl.

§11 Upphandling av ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden

§12 Anmälan av delegationsbeslut inom ärendegrupp 5.11.1-5.11.2 enligt delegationsförteckning

§13 Anmälan av minnesanteckningar från branschrådets möte den 24 november 2017

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 7 december 2017

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 13 november 2017

§16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 7 december 2017

§17 Anmälan av postlistan för 1-30 november 2017