Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-03-06

Sammanträde 2018-03-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

BESLUTSÄRENDE:

3 Tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2018

Dnr 5.1.2-771/2018
Handläggare: Barbro Karlsson
Omedelbar justering

OBS!
Sekretess gäller enligt 19:3 OSL fram tills tilldelningsbeslutet meddelas anbudsgivarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Tilldelningsbeslut i central entreprenad-upphandling av vård- och omsorgsboenden 2018