Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-02-26

Sammanträde 2019-02-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2019-01-29

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Remiss av regeringens promemoria "Förbättrat grundskydd för pensionärer"

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2019/187, för yttrande senast 2019-02-27
Dnr 1.6-157/2019
Handläggare: Anders Håkansson
Omedelbar justering
(Utsändes senare eller dukas)

9 Yttrande över revisorernas projektrapport "Kontinuitet inom hemtjänsten"

Remiss från revisionskontoret, revisorsgrupp 1 angående projektrapporten 11/2018 för yttrande senast 2019-03-15
Dnr 1.6-663/2018
Handläggare: Christina Österling

10 Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

11 Komplettering av delegationsförteckningen (dnr 1.1.3-106/2018) i del 2 "Ekonomi, upphandling m.m." med ärendegrupp 2.20

Dnr 1.1.3-156/2019
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområde år 2019

Dnr 3.4-152/2019
Handläggare: Charlotte Olofsson

13 Anmälan om utredning enligt Lex Sarah gällande avdelning Stockholms Trygghetsjour/Larmcentralen och handläggning av ett larmanrop

Dnr 1.5.1-614/2018
Handläggare: Annelie Svensson
Sekretess gäller för känsliga personuppgifter enligt § 21:1 OSL
(OSL: Offentlighets- och sekretesslagen)
(Dukas)

14 Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 12 februari 2019

(Utsändes senare per e-post eller utgår)

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 19 februari 2019 (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 12 november och den 17 december 2018

(Utsändes senare per e-post eller utgår)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 17 januari och den 14 februari 2019

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18:a Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022. För kännedom

18:b Postlista för 1-31 januari 2019

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§10 Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

§11 Komplettering av delegationsförteckningen (dnr 1.1.3-106/2018) i del 2 "Ekonomi, upphandling m.m." med ärendegrupp 2.20

§12 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområde år 2019

§13 Anmälan om utredning enigt Lex Sarah gällande avdelning Stockholms Trygghetsjour/Larmcentralen och handläggning av ett larmanrop

§14 Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 12 februari 2019

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 19 februari 2019

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 12 november och den 17 december 2018

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 17 januari och den 14 februari 2019

§18:a Anmälan av Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022.

§18:b Anmälan av postlista för tiden 1-31 januari 2019

§18:c Anmälan av skrivelse om situationen kring Stockholms enda teckenspråkiga seniorboende (Måsholmen) i Skärholmen, dnr 4.2-181/2019