Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-02-18

Sammanträde 2020-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2020-01-28

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

8 Fördelning av stimulansbidrag till äldreomsorgen

Dnr 3.4-86/2020
Handläggare: Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Fördelning av medel för utveckling inom demensområdet år 2020

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för januari 2020

12 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 februari 2020 (Utsändes senare per e-post)

13 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 13 februari 2020 (Utsändes senare per e-post)

14 Postlista för 1-31 januari 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2020-01-28

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§8 Fördelning av stimulansbidrag till äldreomsorgen

§9 Fördelning av medel för utveckling inom demensområdet år 2020

§11 Anmälan av protokoll av kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 februari 2020

§12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från 13 februari 2020

§13 Postlista för 1-31 januari 2020