Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2020-03-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

8 Remiss av motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet

Dnr 1.6-129/2020
Handläggare: Christina Österling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport

Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib
Dnr 1.6-157/2020
Handläggare: Hanna Markkula

10 Remiss av Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa

Dnr 1.6-161/2020
Handläggare: Marita Sundell
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remiss av motion av Clara Lindblom (V) om behovet av långsiktiga medel för kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet

12 Remiss av Motion av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) om lokalvård i egen regi - något alla kan vinna på

14 Fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

15 Fördelning av medel för arbetsmodellen ”Tryggt mottagande i hemmet”

Dnr 3.4-140/2020
Handläggare: Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Utseende av nytt dataskyddsombud för äldrenämnden

Dnr 2.8-262/2020
Handläggare: Nima Andacheh
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Idéburen välfärd, offentligt partnerskap (SOU 2020:56)

18 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av betänkandet samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet

19 Anmälan av ej verkställda beslut , kvartal 4, 2019

20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari och mars 2020

Dnr 1.2.2-99/2020
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsändes senare per e-post)

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 mars och den 14 april 2020

22 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 12 mars och den 16 april 2020

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

24 Postlista för 1 februari – 31 mars 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2020-02-18

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§8 Remiss av motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet

§9 Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib

§10 Remiss av Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa

§11 Remiss av motion av Clara Lindblom (V) om behovet av långsiktiga medel för kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet

§12 Remiss av Motion av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) om lokalvård i egen regi - något alla kan vinna på

§14 Fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

§15 Fördelning av medel för arbetsmodellen ”Tryggt mottagande i hemmet”

§16 Utseende av nytt dataskyddsombud för äldrenämnden

§17 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Idéburen välfärd, offentligt partnerskap (SOU 2020:56)

§18 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av betänkandet samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet

§20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari och mars 2020

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 mars och den 14 april 2020

§22 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 12 mars och den 16 april 2020

§23 Anmälan av beslut fattade på delegation

§24 Postlista för 1 februari - 31 mars 2020