Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2021 - 08 - 31

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

8 Remiss av Motion om elektrifiering av hemtjänsten

9 Svar på skrivelse Granskning av Attendo (skrivelse från Robert Mjörnberg m.fl. (V))

10 Svar på skrivelse Språkkrav i äldreomsorgen (skrivelse från Leif Söderström (SD))

12 Rutiner för social samvaro på vård- och omsorgsboenden

Dnr ALD 2021/355
Handläggare: Tove Ahner/Charlotta Olofsson

13 Silviahemscertifiering och Stjärnmärkning av specialiserade hemtjänstgrupper

Dnr ALD 2021/434
Handläggare: Charlotta Olofsson/Tove Ahner
(utsändes senare)


ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 21 september 2021

15 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 23 september 2021

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation augusti

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2021 - 08 - 31

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Äldredirektörens information/presentation

§10 Svar på skrivelse Språkkrav i äldreomsorgen (skrivelse från Leif Söderström (SD))

§13 Silviahemscertifiering och Stjärnmärkning av specialiserade hemtjänstgrupper

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 21 september 2021

§15 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 23 september 2021

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation augusti