Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-19

Sammanträde 2013-12-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

7:a Nedskrivning av anläggningstillgång

7:b Rätt att överklaga beslut till Kammarrätten i Stockholm

Remissärenden

8 Strategi för miljöbilar och drivmedel- för ett fossilfritt Stockholm

- remiss från kommunstyrelsen, KS 001513/2013
Dnr 1.5.1.531-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

10 Remiss om slutbetänkandet Unga som varken arbetar eller studerar

12 Ansökan om serveringstillstånd, Långbro Pizzeria Handelsbolag

- remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-10324/2013
Dnr 1.5.2.571-2013

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

23 Nedskrivning av kundfordringar

24 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

25 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

26 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

§7:A Nedskrivning av anläggningstillgång

§7:B Rätt att överklaga beslut till Kammarrätten i Stockholm

§8 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

§9 Remiss av överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§12 Ansökan om serveringstillstånd, Långbro Pizzeria Handelsbolag

§13 Ekonomisk månadsrapport

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Övrigt verksamheten

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare