Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-27

Sammanträde 2014-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Asfaltering av gångstig vid Toffelbacken - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

6 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

8 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak, redovisning 2013 samt tillsynsplan 2014

10 Ändringar i delegationsordningen avseende äldre och funktionsnedsatta

11 Förlängning av driftentreprenad för Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende

Remissärenden

12 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel - remiss från kommunstyrelsen, KS 329-1800/2013

13 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1801/2013

14 Detaljplan för 370 nya lägenheter vid Solberga bollplan - remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2010-09850

Dnr 1.5.3.12-2014 (1 april)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bakfickan - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-03432/2014

Anmälningsärenden

17 Ekonomisk månadsrapport per februari månad

18 Bostad med särskild service Socialpsykiatri

Rapport nr 9 från funktionshindersinspektörer
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013

20 Patientsäkerhetsberättelser 2013 för äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

21 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2014

22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

23 Protokoll från pensionärsrådet

24 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

25 Protokoll från förvaltningsgruppen

26 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

28 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

29 Protokoll från sociala delegationen

30 Nedläggning av faderskapsutredning 1

31 Nedläggning av faderskapsutredning 2

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (283 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Asfaltering av gångstig vid Toffelbacken

§8 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak i Älvsjö, redovisning 2013 samt tillsynsplan 2014

§10 Ändringar i delegationsordningen avseende äldre och funktionsnedsatta

§11 Förlängning av driftentreprenad för Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till solberga vård- och omsorgsboende

§12 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel - remiss från kommunstyrelsen, KS 329-1800/2013

§13 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 - remiss från kommunstyrelsen, KS 3225-1801/2013

§14 Detaljplan för 370 nya lägenheter vid Solberga bollplan - remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2010-09850

§16 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bakfickan - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-03432/2014

§17 Ekonomisk månadsrapport

§18 Bostad med särskild service Socialpsykiatri

§19 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013

§21 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2014

§22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§23 Protokoll från pensionärsrådet

§24 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§25 Protokoll från förvaltningsgruppen

§26 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§27 Övrigt verksamheten

§28 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§29 Protokoll från sociala delegationen