Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

2 Upprop och anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden (S)

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Remissärenden

5 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass - remiss från kommunstyrelsen, KS 025-634-2014

6 Program för HBTQ-frågor 2014-2017 - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-184-2014

7 Upphävande av detaljplaner för att möjliggöra Älvsjöskogens naturreservat - remiss från stadsbyggnadskontoret, SDp 2013-18096

8 Älvsjöskogen, förslag till naturreservat - remiss från exploateringskontoret,

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsrapport per juli månad

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Redovisning av delegationsbeslut

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

17 Protokoll från sociala delegationen

2014-06-26, 2014-07-24, 2014-08-07
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Upphävande av detaljplaner för att möjliggöra Älvsjöskogens naturreservat - remiss från stadsbyggnadsnämnden, SDp 2013-18096

§9 Ekonomisk månadsrapport

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§11 Redovisning av delegationsbeslut

§12 Protokoll från pensionärsrådet

§13 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Övrigt verksamheten

§16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§17 Protokoll från sociala delegationen