Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-01-04

Sammanträde 2016-01-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2016

4 Anmälan av svar i ärende om marknadsföring av Älvsjö för att få ett blivande akutsjukhus till Älvsjö

Beslutsärenden

5 Val av social delegation 2016

6 Skrivelse till trafikkontoret om trafiksituationen vid Älvsjö station

Dnr 1.6.465-2015
(Handlingar finns tillgängliga vid sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2016

§4 Anmälan av svar i ärende om marknadsföring av Älvsjö för att få ett blivande akutsjukhus till Älvsjö

§6 Skrivelse om trafiksituationen vid Älvsjö station