Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Aktivitetspark i Solberga

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.130-2018

6 Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.342-2017

7 Ramp i trappan mellan Klacktorget och Pjäxvägen

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.14-2018

8 Utbyggnad av skateparken i Solberga

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.25-2018

9 Uggleholkar vid Herrängens gård

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.427-2017

10 Volleybollplan i Vivelparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.72-2018

12 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 1.1.137-2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Revidering av delegationsordning

Anmälningsärenden

15 Projektera och bygg för god avfallshantering

Svar till Stockholm vatten och avfall (dnr 18AV12)
Dnr 1.5.3.91-2018

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Redovisning av delegationsbeslut

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från funktionshinderrådet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

23 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

25 Protokoll från sociala delegationen

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Aktivitetspark i Solberga -­ anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.130-2018

§6 Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola -­ svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.342-2017

§7 Ramp i trappan mellan Klacktorget och Pjäxvägen -­ svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.14-2018

§8 Utbyggnad av skateparken i Solberga ­- svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.25-2018

§9 Uggleholkar vid Herrängens gård -­ svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.427-2017

§10 Volleybollplan i Vivelparken ­- svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.72-2018

§12 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU Dnr. 1.1.127-2018

§13 Revidering av delegationsordning Dnr. 1.1.4-2018

§15 Projektera och bygg för god avfallshantering - svar till Stockholm vatten och avfall (dnr 18AV12) Dnr. 1.5.3.91-2018

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr. 1.6.84-2018

§17 Redovisning av delegationsbeslut Dnr. 1.1.120-2018

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från funktionshinderrådet

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik, miljö- och planfrågor

§22 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik, miljö- och planfrågor

§23 Information från förvaltningen

§24 Frågor från nämnden

§25 Protokoll från sociala delegationen