Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över remissen Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Beslutsärenden

4 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa

5 Svar på skrivelse från Kristian Ljungblad (C) - En förvaltning för stockholmarna - om förvaltningens regelförenklingsarbete

6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi om kostnad för relevant utbildning

7 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) angående unga att oroa sig för

8 Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) m. fl. om insatser för unga 20-25 år som står utanför skola och arbetsliv

9 Fastställande av rutiner för Lex Sarah samt rapporteringsmottagare för Lex Sarah

10 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2014

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport per den sista oktober 2013

12 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Yttrande över remissen Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Dnr AMN 2013-00323-1.6

§4 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa Dnr AMN 2013-00204-4.0

§5 Svar på skrivelse från Kristian Ljungblad (C) ­ En förvaltning för stockholmarna - om förvaltningens regelförenklingsarbete Dnr AMN 2013-00267-2.9

§6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg Talebi om kostnad för relevant utbildning Dnr AMN 2013-00266-4.0

§7 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) angående unga att oroa sig för Dnr AMN 2013-00312-4.0

§8 Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) m. fl. om insatser för unga 20-25 år som står utanför skola och arbetsliv Dnr AMN 2013-00180-4.0

§9 Fastställande av rutiner för Lex Sarah samt rapporteringsmottagare för Lex Sarah Dnr: AMN 2013-0318-4.0

§10 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2014 Dnr: AMN 2013-00352-1.1

§11 Fyllnadsval av ledamöter till arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor Dnr AMN 2013-0389-1.1

§12 Månadsrapport per den sista oktober 2013 Dnr: AMN 2012-00345-1.2

§15 Förvaltningsinformation