Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

4 Nominering till Kvalitetsutmärkelsen 2014

Omedelbar justering
AMN 2014-0165-01.05
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förhyrning av administrativa lokaler

AMN 2014-0171-02.05.03
AMN 2014-0171-02.05.03
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport för maj 2014

AMN 2013-0384-1.2
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (250 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Nominering till Kvalitetsutmärkelsen 2014 AMN 2014-0165-01.05

§5 Förhyrning av administrativa lokaler AMN 2014-0171-02.05.03

§6 Månadsrapport för maj 2014 AMN 2013-0384-1.2

§9 Förvaltningsinformation