Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
17.00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

3 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2015

4 Val av råd för funktionshinderfrågor 2015-2018

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport för november 2014

7 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2015 AMN 2014-0315-01.01

§4 Val av råd för funktionshinderfrågor 2015-2018 AMN 2014-0312-01.01

§6 Månadsrapport för november 2014

§7 Anmälningsärenden

§9 Förvaltningsinformation