Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Virvelvinden, plan 5, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av Delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 1 2018

7 Beslut om utseende av dataskyddsombud

AMN 2018-0185-1.1.3
Omedelbar justeringÄrendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

8 Anmälan av beslut om rättelseanmaning utifrån utredning av Astar AB:s sfi-verksamhet i Stockholms stad

9 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av Delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

§5 Tertialrapport 1 2018

§6 Reviderade riktlinjer för studiestartsstöd

§7 Beslut om utseende av dataskyddsombud

§8 Anmälan av beslut om rättelseanmaning utifrån utredning av Astar AB:s sfi-verksamhet i Stockholms stad

§11 Förvaltningsinformation