Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 12 december

3 Anmälan av Stadsarkivets fakturor inom projektet eDok

4 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh, tfn 508 28 337, e-post: gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2017-11-30 Salar Rashid Sida 2 (1) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2017-11-29 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet