Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-05-25

Sammanträde 2022-05-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Skype

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Tertialrapport 1 2022 för Stadsarkivet

5 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Johan Bergkvist tfn 08-508 28 322, e-post johan.bergkvist@stockholm.se Stockholm 2022-04-13 Sida 2 (2) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2022-05-19 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Tertialrapport 1 2022 för Stadsarkivet

§5 Information och övriga frågor