Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-06-04

Sammanträde 2015-06-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 9 juni

3 Revidering av arkivregler för Stockholms stad, dnr 5.1.2-4911/2015

4 Yttrande över revisorernas rapport för år 2014 avseende Stadsarkivet, dnr 1.4-7614/2015

5 Remissvar motion (2015:2) om införande av servicegaranti, dnr 1.6-7652/2015

Anmälningsärenden

6 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

7 Stadsarkivets månadsrapport maj, dukas

8 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Revidering av arkivregler för Stockholms stad, 5.1.2-4911/2015

§4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 avseende Stadsarkivet, dnr 1.4-7614/2015

§5 Remissvar motion (2015:2) om införande av servicegaranti, dnr 1.6-7652/2015

§6 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§7 Månadsrapport maj

§8 Information från stadsarkivarien