Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 13 juni

2 Remissvar: Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022

3 Remissvar: Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinjer).

4 Svar på skrivelse från Liberalerna: "Skrivelse om att uppmärksamma 60-årsjubiléet av Romfördraget"

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

7 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh, Tfn: 508 28 337, e-post: gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2017-06-01 Salar Rashid Sida 2 (1) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2017-06-01 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§2 Remissvar: Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022 Dnr: 1.6-7734/2017

§3 Remissvar: Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinjer).

§4 Svar på skrivelse från Liberalerna: "Skrivelse om att uppmärksamma 60-årsjubiléet av Romfördraget" Dnr: 1.6-7737/2017

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Månadsrapport maj Stadsarkivets månadsrapport för maj anmäldes och lades till handlingarna.