Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-04-08

Sammanträde 2019-04-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Asplundsrummet Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

4 Stadsarkivets underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 Dnr: 1.2-4721/2019

§5 Information och övriga frågor