Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivets månadsrapport maj
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Stadsarkivets remissvar rörande Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende Stadsarkivet

7 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets remissvar rörande Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

§5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende Stadsarkivet

§7 Information och övriga frågor