Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-05-25

Sammanträde 2020-05-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadshuset, Asplundsrummet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden:

a) Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Tertialrapport 1 2020 Stadsarkivet

5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2019 för

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2020-05-15

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Tertialrapport 1 2020, Stadsarkivet

§5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport

§6 Information och övriga frågor