Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2023-09-14

Sammanträde 2023-09-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll nr 1 från Avfallsnämndens sammanträde den 4 mars 2023

Beslutsärenden

3 Sammanträdesdatum för nämndens arbete under 2024

9 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i Avfallsnämnden