Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Torsgatan 26

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016. Inriktningsärende.