Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2015-10-01

Sammanträde 2015-10-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Torsgatan 26

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016

3 Ny renhållningsordning; Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 och föreskrifter om avfallshantering för Stockholms kommun. Genomförandebeslut.