Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017. Inriktningsärende