Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun. Slutligt förslag.