Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2019. Inriktningsärende.