Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 15 mars 2018.

Beslutsärenden

3 Utnämning av dataskyddsombud

4 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2019

6 Delegation av rätten att fatta vissa beslut enligt föreskrifter för avfallshantering i Stockholms kommun.

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)