Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2021-10-21

Sammanträde 2021-10-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll 4 från nämndsammanträdet den 9 september 2021

Beslutsärenden

3 Sammanträdesdatum för Avfallsnämnden 2022

4 Revidering av föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun