Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-10

Sammanträde 2018-12-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Innan sammanträdet inleds kommer preventionssamordnaren Åsa Winfridsson att redovisa resul Läs mer...tat från årets Stockholmsenkät, om ungdomars drogvanor m.m.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Återvinningsstationer, barnaktiviteter och idrottsaktiviteter i Dalen - svar på medborgarförslag

4 Samarbete mellan verksamheter där äldre och barn kan träffas- svar på medborgarförslag

5 Vegetarisk mat på förskolor- svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

6 Månadsrapport för november 2018

Dnr 1.1.-166/2018 (kommer senare)

7 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds sammanträden 2019

8 Föreningsbidrag 2019

9 Uppföljning av parkskötsel i Årsta-Vantör

10 Uppföljning av parkskötsel i Enskede

11 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)

13 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

14 Samråd om förslag till detaljplan Enskede 1.1 i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2017-09908 - svar till stadsbyggnadskontoret

Slutet sammanträde

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

16 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

17 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Medborgarförslag om Dalen, återvinningsstationer, barnaktiviteter och idrottsaktiviteter - svar på medborgarförslag

§4 Samarbete mellan verksamheter där äldre och barn kan träffas- svar på medborgarförslag

§5 Vegetarisk mat - svar på medborgarförslag

§6 Månadsrapport för oktober 2018

§7 Sammanträdesplan 2019

§9 Uppföljning av parkskötsel Årsta-Vantör

§10 Uppföljning av parkskötsel Enskede

§13 Stadsdelsdirektörens information

§14 Samråd om förslag till detaljplan Enskede 1.1 i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2017-09908