Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-09-30

Sammanträde 2014-09-30

Datum
Klockan
08.15
Plats
Hammarby Fabriksväg 67

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Anmälan av ombildningsprocessen

4 Erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningar avseende Fastebrevet 2 i Tallkrogen och Järflotta 3 i Fagersjö

Dnr: 201/1755-3.2.1

Ärendet är sekretessbelagt enlig kap 19 §1 och kap 19 §3

5 Avrapportering av avgivna remissvar

6 Finansiell månadsrapport per 2014-05-31 för AB Familjebostäder

7 Rapport resultat tertial 2 och prognos 2 för 2014

8 Resultat Costumer Score Card - rapport

9 Bostadsuthyrning 2014 tertial 2, rapport

10 Lokaluthyrning 2014 tertial 2, rapport

11 Slutredovisning av nybyggnad kv Pendlaren 1, Älvsjö

12 Slutredovisning av nybyggnad kv Perongen 1, Älvsjö

13 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv Hammarö 9, Farsta

14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av lokaler kv Holkkvarnen 1, Rinkeby

§1 Anmälan om protokolljustering

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen

§4 Erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningar avseende Fastebrevet 2 i Tallkrogen och Järflotta 3 i Fagersjö

§5 Avrapportering av avgivna remissvar

§6 Finansiell månadsrapport per 2014-07-31 för AB Familjebostäder

§7 Rapport resultat tertial 2 och prognos 2 för 2014

§8 Customer Score Card 2014 ­ rapport

§9 Bostadsuthyrningen tertial 1 och 2 2014 - rapport

§10 Lokaluthyrningen tertial 2 2014 - rapport

§11 Slutredovisning nyproduktion Kv Pendlaren 1, Älvsjö

§12 Slutredovisning nyproduktion Kv Perrongen 1, Älvsjö

§13 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Hammarö m fl, Farsta

§14 Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Holkkvarnen 1, Rinkeby