Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-12-02

Sammanträde 2014-12-02

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 8:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 30 september 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avrapportering av avgivna remissvar (S), Dnr 2014/220-1.5

4 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S), Dnr 201/2165-1.1

5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (S), Dnr 2014/2202-1.2.1

6 Styrelsens sammanträdesdagar 2015 (S), Dnr 2014/21-1.2.1

8 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling (A), Dnr 2014/2242-1.2.5

9 Anmälan av delegationsbeslut (A), Dnr 2014/210-1.2.5

11 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari - oktober år 2014 (A), Dnr 2014/2257-1.2.4

12 Finansiell månadsrapport per 2014-10-30 för AB Familjebostäder (A), Dnr 2014/2256-1.2.4

13 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (A), Dnr 2014/2258-1.2.4

14 Redovisning av Medarbetarindex/enkät (A), Dnr 20/2250-2.7.1

15 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Perstorp, Farsta (PuA), Dnr 2014/1407-3.2.3

16 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Brevlådan, Svedmyra (PuA), Dnr 2014/2226-3.2.3

17 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av bostäder i kv Limkakan 4, Gubbängen (PuA), HEMLIGT Dnr 2014/2187-3.2.4

18 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av fastigheten Oxögat 3, Norrmalm (PuA), Dnr 2014/2227-3.2.4

19 Reviderat genomförande beslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av Rinkebystråket (PuA), Dnr 2014/2295-3.2.3

20 Nya godkännanderegler (Fa), Dnr 14/2367-4.2.1

§1 Anmälan av föregående protokoll Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 september 2014.

§2 Val av justeringsmän Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Jonas Nilsson justera dagens protokoll.

§3 Avrapportering avgivna remissvar DNR 2014/2203-1.5

§4 Firmatecknare för AB Familjebostäder DNR 2014/2165-1.1

§5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv DNR 2014/2202-1.2.1

§6 Styrelsens sammanträdesdagar 2015 DNR 2014/2166-1.2.1

§7 Revidering av attestinstruktion för AB Familjebostäder med dotterbolag DNR 2014/2280-1.2.5

§8 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direkt- upphandling DNR 2014/2242-1.2.5

§9 Anmälan av delegationsbeslut DNR 2014/2190-1.2.5

§11 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari ­ oktober 2014 DNR 2014/2257-1.2.4

§12 Finansiell månadsrapport per 2014-10-31 för AB Familjebostäder DNR 2014/2256-1.2.4

§13 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB DNR 2014/2258-1.2.4

§14 Redovisning av Medarbetarindex/enkät DNR 2014/2250-2.7.1

§15 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Perstorp, Farsta DNR 2014/1407-3.2.3

§16 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Brevlådan, Svedmyra DNR 2014/1406-3.2.3

§17 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av bostäder i kv Limkakan 4, Gubbängen (HEMLIGT)

§18 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av fastigheten Oxögat 3, Norrmalm

§19 Reviderat genomförandebeslut för nyproduktion Rinkebystråket projekt 6670

§20 Nya godkännanderegler

§23 Utnämning av tillförordnad verkställande direktör från och med 2015-01-01