Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2016-10-04

Sammanträde 2016-10-04

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Dnr: 2016/1104-1.2.1

Bilaga Protokoll fört vid sammanträde 2016-08-30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

4 Bostadsuthyrningen till och med tertial 2, 2016 (Fa)

Dnr: 2016/1196-4.2.1

Bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Lokaluthyrningen till och med tertial 2, 2016 (Fa)

Dnr: 2016/1195-4.2.2

Bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Finansiell månadsrapport per 2016-08-31 (E)

8 Förslag till datum för styrelsemöten 2017 (S)

Dnr: 2016/1223-1.2.1

Bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Lägesrapport om bolagets tyngdpunktsarbete (Fa)

Rapporteras muntligt på sammanträdet.

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 augusti 2016.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20161004.pdf (214 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20161004.pdf (214 kb)

§3 Avrapportering av avgivna remissvar, DNR 2016/1191-1.2.1

§4 Bostadsuthyrningen till och med tertial 2 2016, DNR 2016/1196-4.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20161004.pdf (214 kb)

§5 Lokaluthyrningen till och med tertial 2 2016, DNR 2016/1195-4.2.2

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20161004.pdf (214 kb)

§7 Finansiell månadsrapport per 2016-08-31, DNR 2016/1219-1.2.1

§8 Förslag till datum för styrelsemöten 2017, DNR2016/1223-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20161004.pdf (230 kb)

§9 Lägesrapport om bolagets tyngdpunktsarbete, DNR 2016/1255-1.2.1