Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

Sammanträdet är inte öppet för allmänhet.

Allmänheten hälsas välkommen till nästa ordi Läs mer...narie sammanträde torsdagen den 31 januari.

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Stadsdelsnämndens sociala delegation 019

3 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden 2019

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Stadsdelsnämndens sociala delegation 2019

§3 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden 2019