Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd >

Farsta stadsdelsnämnd

Nästa sammanträde, torsdag 31 januari 2019 kl 18:00

Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

TEMA: STOCKHOLMSENKÄTEN 2018 - VAD VISAR DEN?
Stockholmsenkäten rör ungdomars alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion, skola, familj, kamrater samt psykisk ohälsa, brott och trygghet. Den genomförs vartannat år och riktar sig till samtliga elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultatet presenteras av förvaltningens preventionssamordnare.

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera det närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.
Visa föredragningslista

Senaste sammanträden

* Protokoll ej publicerat

Möteskalender

 • Januari

  2, 31 

 • Februari

   

 • Mars

  7 

 • April

  11 

 • Maj

  23 

 • Juni

  19 

 • Juli

   

 • Augusti

  29 

 • September

  26 

 • Oktober

  24 

 • November

  19 

 • December

  19