Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30


TEMA: Sportscamp och skolidrottsföreningar
Förvaltn Läs mer...ingens utredare Martin Anagrius berättar

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG:
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30


Handlingar finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Rusta upp stranden vid Fagersjöskolans skolgård

Svar på medborgarförslag - återremiss från nämndens sammanträde den 21 september
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor

5 Upprustning av trappa i Farsta och byte av belysningsstolpar i Fagersjöskogen

6 Ny servicebostad i Hökarängen

9 Utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar

10 Stadsdelsnämndens sammanträden 2018

11 Ekonomisk månadsrapport september 2017

REMISSER OCH YTTRANDEN

12 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

13 Motion M om ett modernt och hållbart växande Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Magelungens strandpromenad

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Omarbetad rutin för lex Sarah inom Farsta stadsdelsnämnd

16 Kemiskt innehåll i förskolematerial

17 Funktionshinderrådets protokoll den 9 oktober 2017

18 Pensionärsrådets protokoll den 9 oktober 2017

20 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 13 september 2017

21 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

26 Svar till kammarrätten över överklagat beslut

Anmälan av beslut enligt delegering
Publiceras inte

27 Sociala delegationens protokoll den 21 september (extra sammanträde), den 28 september och den 19 oktober 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Rusta upp stranden vid Fagersjöskolans skolgård

§4 HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor

§5 Upprustning av trappa i Farsta och byte av belysningsstolpar i Fagersjöskogen

§9 Utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar

§10 Stadsdelsnämndens sammanträden 2018

§11 Ekonomisk månadsrapport september 2017

§12 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion M om ett modernt och hållbart växande Stockholm

§15 Omarbetad rutin för lex Sarah inom Farsta stadsdelsnämnd Anmälan av förvaltningschefens beslut

§17 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen