Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

18.00-18.15: Rådgivning och stöd till förvaltningens me Läs mer...darbetare.
Avdelningschef Lena Rabe berättar.


18.15-18.30: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


Sammanträdet börjar tidigast kl 18.30

5 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

6 Ändringar i delegering inom familjerätten

REMISSVAR OCH YTTRANDEN

7 Ensamkommande flyktingbarn - yttrande över rapport från Stadsrevisionen

8 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden - svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion (S) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Motion (MP) om samarbete och samordning för utveckling och förädling av områdena kring Skarpnäcks gård och Skarpa by - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut för kvartal 4 2013

12 Sociala insatsgrupper för unga i Stockholms stad - rapport från socialnämnden

13 Inventering av socialpsykiatrins målgrupp i Stockholms stad - rapport från socialnämnden

14 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 december 2013

15 Stadsdelsnämndens protokoll den 2 januari 2014

17 Pensionärsrådets protokoll den 27 januari 2014

18 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

19 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

21 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Edö gruppboende

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Lex Sarah i privat verksamhet - information om missförhållande vid Omsorgshuset i Stockholm AB

23 Lex Sarah i privat verksamhet - information om missförhållande vid Resursteamet i Stockholm AB, enheten Stall Arista

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 december 2013, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 2 januari 2014

26 Sociala delegationens protokoll den 23 januari 2014

§3 Föreningsbidrag 2014

§5 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad -­ Veckobo

§6 Ändringar i delegering inom familjerätten

§7 Ensamkommande flyktingbarn. Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§8 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Motion (S) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Motion (MP) om samarbete och samordning för utveckling och förädling av områdena kring Skarpnäcks gård och Skarpa by. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut för kvartal 4 2013

§12 Sociala insatsgrupper för unga i Stockholms stad. Rapport från socialnämnden

§13 Inventering av socialpsykiatrins målgrupp i Stockholms stad. Rapport från socialnämnden

§14 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering