Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.15


- Invånarnas frågor till nämnden


- Vi gratulerar Läs mer... Drogfritt nätverk, förvaltningens verksamhet för personer som har problem med missbruk och hemlöshet. Verksamheten fick ett hedersomnämnande vid stadens Kvalitetsutmärkelse den 25 november

Juryns motivering:

”Denna verksamhet visar mycket tydligt hur den sätter brukaren i centrum genom att motivera, finnas till och inge hopp. Verksamheten präglas av ett starkt nätverksbyggande med en sammanhållen vårdkedja. Detta skapar en trygghet och stabilitet för brukaren, vilket leder till goda resultat. Genom att systematiskt samverka med andra viktiga samhällsresurser och ha ett övergripande perspektiv säkerställer man att brukaren verkligen är i centrum. Verksamheten visar många konkreta exempel på hur brukarna görs delaktiga och hur man systematiskt tar tillvara deras synpunkter. Verksamheten tilldelas ett hedersomnämnande för sitt arbetssätt som bidrar till ett mycket tydligt brukarfokus.”


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.15

1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

2 Farsta stadsdelsnämnds ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

3 Utveckling av förskolan Guldgruvan i Farsta strand och förskolan Frida i Hökarängen - inriktningsbeslut

4 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

5 Så här tyckte de äldre i Farsta om sin hemtjänst 2014 - resultat från årets brukarundersökning

6 Så här tyckte de äldre i Farsta om sitt vård- och omsorgsboende 2014 - resultat från årets brukarundersökning

7 Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning i Farsta 2014 - resultat från årets brukarundersökning

8 Upphandling av sjuksköterskeinsatser kvällar och nätter inom kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden

9 Förlängning av avtal om nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten

10 Förlängning av avtal om skötsel och snöröjning av markområden vid förskolelokaler

11 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2015

12 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

13 Ekonomisk månadsrapport november 2014

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 november 2014

16 Pensionärsrådets protokoll den 8 december 2014

17 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

18 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

22 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

23 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 november 2014, sluten del av sammanträdet

24 Sociala delegationens protokoll den 20 november 2014 (extra sammanträde)

25 Sociala delegationens protokoll den 4 december 2014

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§2 Farsta stadsdelsnämnds ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

§3 Utveckling av förskolan Guldgruvan i Farsta strand och förskolan Frida i Hökarängen Inriktningsbeslut

§4 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

§5 Så här tyckte de äldre i Farsta om sin hemtjänst 2014 Resultat från årets brukarundersökning

§6 Så här tyckte de äldre i Farsta om sitt vård- och omsorgsboende 2014 Resultat från årets brukarundersökning

§7 Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning i Farsta 2014 Resultat från årets brukarundersökning

§8 Upphandling av sjuksköterskeinsatser kvällar och nätter inom kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden

§9 Förlängning av avtal om nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten

§10 Förlängning av avtal om skötsel och snöröjning av markområden vid förskolelokaler

§11 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2015

§12 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Ekonomisk månadsrapport november 2014

§14 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering