Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-18

Sammanträde 2014-11-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlig Läs mer...het för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

Vad berättar stadens trygghetsmätning om Farsta stadsdelsområde?
Mätningen presenteras av förvaltningens säkerhetsstrateg Mia Johansson


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

2 Upprustning av plaskdamm och flytt av lekskulptur i Hökarängen - svar på medborgarförslag

3 Nya förskolor i centrala Farsta - genomförandebeslut

4 Ny gruppbostad i Sköndal - inriktningsbeslut

5 Nytt vård- och omsorgsboende i kvarteret Tärnö i Larsboda - inriktningsbeslut

6 Den fortsatta driften av Veckobo vård- och omsorgsboende

7 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

8 Förlängning av avtal om skötsel av parker och vinterväghållning på parkmark

9 Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018

10 Stadsdelsnämndens sammanträden 2015

11 Ekonomisk månadsrapport oktober 2014

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Avvikelser i hälso- och sjukvården perioden 1 januari - 30 juni 2014

13 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2014

14 Uppföljning av skyldigheten att rapportera ej verkställda beslut - rapport från IVO

15 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 oktober 2014

16 Funktionshinderrådets protokoll den 10 november 2014

17 Pensionärsrådets protokoll den 10 november 2014

18 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

19 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

23 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid äldreomsorgens beställarenhet

25 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 oktober 2014, sluten del av sammanträdet

26 Sociala delegationens protokoll den 10 oktober 2014 (extra sammanträde)

27 Sociala delegationens protokoll den 6 november 2014 (extra sammanträde)

28 Sociala delegationens protokoll den 13 november 2014

Publiceras inte FARSTA STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA SIDA 3 (3) SAMMANTRÄDESDATUM 18 NOVEMBER 2014 FARSTA STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA SIDA 1 (3) SAMMANTRÄDESDATUM 18 NOVEMBER 2014

§2 Upprustning av plaskdamm och flytt av lekskulptur i Hökarängen Svar på medborgarförslag

§3 Nya förskolor i centrala Farsta Genomförandebeslut

§4 Ny gruppbostad i Sköndal Inriktningsbeslut

§5 Nytt vård- och omsorgsboende i kvarteret Tärnö i Larsboda Inriktningsbeslut

§6 Den fortsatta driften av Veckobo vård- och omsorgsboende

§7 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

§8 Förlängning av avtal om skötsel av parker och vinterväghållning på parkmark

§9 Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018

§10 Stadsdelsnämndens sammanträden 2015

§11 Ekonomisk månadsrapport oktober 2014

§12 Avvikelser i hälso- och sjukvården perioden 1 januari -­ 30 juni 2014

§13 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2014

§14 Uppföljning av skyldigheten att rapportera ej verkställda beslut Rapport från IVO

§15 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§16 Nämndens frågor och information från förvaltningen