Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om hur Läs mer... man kan arbeta med medborgarinflytande och medborgarbudget

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

2 Utöka nyttjandet av 49:ans lokaler i Fagersjö - svar på medborgarförslag

3 Fagersjödagen i samarbete med förvaltningen - svar på medborgarförslag

4 Flytta eller ta bort grillplatsen vid Hökarängsbadet - svar på medborgarförslag

5 Fagersjöskogen - ett naturreservat - svar på skrivelse från S, MP och V

6 Ny förskola vid Värmlandsvägen-Pepparvägen i Farsta - genomförandebeslut

7 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

9 Upphandling av nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten

10 Avsägelse och ny ersättare i sociala delegationen

11 Ekonomisk månadsrapport maj 2015

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

12 Årsrapport 2014 Farsta stadsdelsnämnd - yttrande över Stadsrevisionens rapport

13 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion om alla barns möjlighet till kultur och idrott - ändra normen för ekonomiskt bistånd - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2015

17 Hemlösa personer i Stockholms stad den 25 september 2014 - rapport från socialnämnden

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 21 maj 2015

19 Funktionshinderrådets protokoll den 1 juni 2015

20 Pensionärsrådets protokoll den 1 juni 2015

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Edö gruppboende

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Edö gruppboende

25 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

29 Ansökan om umgänge mellan barn och närstående enligt 6 kap 15 a § föräldrabalken

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 21 maj 2015, sluten del av sammanträdet

31 Sociala delegationens protokoll den 28 maj 2015

§2 Utöka nyttjandet av 49:ans lokaler i Fagersjö Svar på medborgarförslag

§3 Fagersjödagen i samarbete med förvaltningen Svar på medborgarförslag

§4 Flytta eller ta bort grillplatsen vid Hökarängsbadet Svar på medborgarförslag

§5 Fagersjöskogen -­ ett naturreservat Svar på skrivelse från S, MP och V

§6 Ny förskola vid Värmlandsvägen­Pepparvägen i Farsta Genomförandebeslut

§7 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

§9 Upphandling av nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten

§10 Avsägelse och ny ersättare i sociala delegationen

§11 Ekonomisk månadsrapport maj 2015

§12 Årsrapport 2014 Farsta stadsdelsnämnd Yttrande över Stadsrevisionens rapport

§13 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Motion om alla barns möjlighet till kultur och idrott ­ ändra normen för ekonomiskt bistånd Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2015

§17 Hemlösa personer i Stockholms stad den 25 september 2014 Rapport från socialnämnden

§18 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering