Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
18.30
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

18.00-18.15: Angelica Andersson från Sveriges Ungdomsrå Läs mer...d berättar hur ett ungdomsråd kan fungera, inför Farstas planer att bilda ett eget råd

18.15-18.30: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

1 Ny lekutrustning till Olympiaplan i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

2 Ökad tillgång till hälso- och sjukvård för personer med försörjningsstöd - svar på skrivelse från (MP) och (V)

3 Försörjning för de personer som tidigare fått försörjningsstöd - svar på skrivelse från (MP) och (V)

4 Föreningsbidrag - ändrade riktlinjer

5 Så här tyckte brukarna inom området socialpsykiatri 2013

6 Förlängning av avtal om driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

7 Stadsdelsnämndens sammanträdesdagar 2014

8 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

9 Reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Vissa skollagsfrågor - promemoria från utbildningsdepartementet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av de nya strandskyddsreglerna - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion (S) om internetaccess i stadens parker - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion (V) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari - 30 juni 2013

15 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut för kvartal 3 2013

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 oktober 2013

18 Pensionärsrådets protokoll den 11 november 2013

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid barn- och ungdomsenheten

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 oktober 2013, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 14 november 2013

§1 Ny lekutrustning till Olympiaplan i Tallkrogen

§2 Ökad tillgång till hälso- och sjukvård för personer med försörjningsstöd

§3 Försörjning för de personer som tidigare fått försörjningsstöd

§4 Föreningsbidrag -­ ändrade riktlinjer

§5 Så här tyckte brukarna inom området socialpsykiatri 2013

§6 Förlängning av avtal om driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

§7 Stadsdelsnämndens sammanträdesdagar 2014

§8 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

§9 Reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§10 Vissa skollagsfrågor -­ promemoria från utbildningsdepartementet

§11 Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av de nya strandskyddsreglerna

§12 Motion (S) om internetaccess i stadens parker

§13 Motion (V) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster

§14 Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari ­- 30 juni 2013

§15 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut för kvartal 3 2013

§16 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen