Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:15
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00–18.15

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighe Läs mer...t för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.15

Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

4 Brygga till Kaninholmen i Magelungen - svar på medborgarförslag

5 Flytta flytponton till brygga nedanför Edö servicehus - svar på medborgarförslag

6 Anlägg elljusspår runt Sköndal - svar på medborgarförslag

7 Farsta behöver ett nappträd - svar på medborgarförslag

8 Öppen förskola i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

9 Ett otryggt Farsta - svar på skrivelse från M och L

10 Ny förskola vid Sköndalsvägen 130 i Sköndal - genomförandebeslut

11 Ny parkplan för Farsta stadsdelsområde - inriktningsbeslut

12 Utegym och grillhus på Farstanäset - genomförandebeslut

13 Tillgänglighetsåtgärder på parkvägar och lekplatser - genomförandebeslut

14 Reinvesteringar i belagda parkvägar och trappor - genomförandebeslut

16 Nya byggnader i parklekarna Fagerlid i Hökarängen och Nybygget i Gubbängen

17 Patientsäkerhetsberättelser 2015 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

18 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Ängsö

19 Den fortsatta driften av Farsta strands och Sköndals gruppbostäder samt daglig verksamhet

20 Ekonomisk månadsrapport mars 16

REMISSER OCH YTTRANDEN

21 Motion om att erbjuda fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter - svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Serveringstillstånd för restaurang Beijing8 i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

23 Detaljplan för Gubbängsfältet - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

24 Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar. Rapport från Stadsrevisionen

25 Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare - rapport från socialnämnden och äldrenämnden

29 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 7 mars 2016

30 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

31 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

36 Sociala delegationens protokoll den 10 mars (extra sammanträde), den 24 mars och den 14 april 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§4 Brygga till Kaninholmen i Magelungen -­ svar på medborgarförslag

§5 Flytta flytponton till brygga nedanför Edö servicehus - svar på medborgarförslag

§6 Anlägg elljusspår runt Sköndal - svar på medborgarförslag

§7 Farsta behöver ett nappträd - svar på medborgarförslag

§8 Öppen förskola i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

§9 Ett otryggt Farsta - svar på skrivelse från M och L

§10 Ny förskola vid Sköndalsvägen 130 i Sköndal - genomförandebeslut

§11 Ny parkplan för Farsta stadsdelsområde - inriktningsbeslut

§12 Utegym och grillhus på Farstanäset - genomförandebeslut

§13 Tillgänglighetsåtgärder på parkvägar och lekplatser - genomförandebeslut

§14 Reinvesteringar i belagda parkvägar och trappor - genomförandebeslut

§16 Nya byggnader i parklekarna Fagerlid i Hökarängen och Nybygget i Gubbängen - inriktningsbesluti

§17 Patientsäkerhetsberättelser 2015 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

§18 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Ängsö

§19 Den fortsatta driften av Farsta strands och Sköndals gruppbostäder samt daglig verksamhet

§20 Ekonomisk månadsrapport mars 2016

§21 Motion om att erbjuda fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter - svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Serveringstillstånd för restaurang Beijing8 i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

§23 Detaljplan för Gubbängsfältet - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§24 Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar. Rapport från Stadsrevisionen

§25 Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare - rapport från socialnämnden och äldrenämnden

§27 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§28 Nämndens frågor och information från förvaltningen