Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

18.00-18.30: Historien bakom utställningen 70-talets hi Läs mer...ppiekultur i Farsta
Fotograf Per Björn berättar och visar film.


18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som eventuellt behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

1 Farsta bör bli den tredje stadsdelsnämnden som samverkar med El Sistema - svar på skrivelse från (V)

2 Bostadslösa EU-migranter - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

3 Giftfri förskola - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

5 Förlängning av avtal med Nytida om driften av Farsta strands gruppbostäder

6 Förlängning av avtal med Sköndals LSS AB om driften av Sköndals gruppbostäder

7 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

9 Avvikelsehantering inom socialtjänsten - yttrande över rapport från Stadsrevisionen

10 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 utmed Herrhagsvägen och Lingvägen i Tallkrogen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

12 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Sushi Yama i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

13 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Taco Bar i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Avvikelser i hälso- och sjukvården perioden 1 juli - 31 december 2013

15 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 2014

16 Stadsrevisionens årsredogörelse 2013 - sammanfattande rapport om stadens nämnder och styrelser

18 Tilldelning av medel för lokala förebyggande insatser mot cannabis - beslut från socialnämnden

19 Stadsdelsnämndens protokoll den 15 april 2014

20 Funktionshinderrådets protokoll den 12 maj 2014

22 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

23 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

25 Kompletterande svar till IVO om lex Sarah i kommunal verksamhet - avser tidigare anmälan av missförhållande vid Farsta gruppbostäders enhet Ekliden

26 Stadsdelsnämndens protokoll den 15 april 2014, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll den 17 april 2014

28 Sociala delegationens protokoll den 8 maj 2014

§1 Farsta bör bli den tredje stadsdelsnämnden som samverkar med El Sistema Svar på skrivelse från (V)

§2 Bostadslösa EU-migranter Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

§3 Giftfri förskola Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

§5 Förlängning av avtal med Nytida om driften av Farsta strands gruppbostäder

§6 Förlängning av avtal med Sköndals LSS AB om driften av Sköndals gruppbostäder

§7 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§10 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 utmed Herrhagsvägen och Lingvägen i Tallkrogen Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§12 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Sushi Yama i Farsta centrum Svar på remiss från socialnämnden

§13 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Taco Bar i Farsta centrum Svar på remiss från socialnämnden

§14 Avvikelser i hälso- och sjukvården perioden 1 juli -­ 31 december 2013

§15 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 2014

§16 Stadsrevisionens årsredogörelse 2013 Sammanfattande rapport om stadens nämnder och styrelser

§18 Tilldelning av medel för lokala förebyggande insatser mot cannabis Beslut från socialnämnden

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§20 Nämndens frågor och information från förvaltningen