Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Matsalen på Edö vård- och omsorgsboende, Nordmarksvägen 84 i Farsta strand

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

- Information om stadsdelsförvaltningens öppna verksamh Läs mer...et inom socialpsykiatrin

- Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden

Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg och socialtjänst.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

Bilagor till föredragningslista
160922 tillägg.pdf (90 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Anlägg ett utegym i parken Olympiaplan i Tallkrogen. Svar på medborgarförslag

4 Anlägg grillplatser med brandsäkra sopkärl vid Farstastrandsbadet. Svar på medborgarförslag

5 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

6 Deltagande i Internationella Demokratidagen 201

REMISSER OCH YTTRANDEN

8 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11:a Reviderade regler för intagning och plats i förskolan Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion M om insatser för att underlätta övergången mellan förskola och grundskola. Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015. Rapport från socialnämnden

14 Funktionshinderrådets protokoll den 12 september 2016

15 Pensionärsrådets protokoll den 12 september 2016

17 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 24 augusti 2016

18 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

19 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

20 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

21 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid socialnämndens boende för ensamkommande flyktingbarn

22 Lex Sarah i privat verksamhet. Redovisning av missförhållande vid I din tjänsts hemtjänst

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

27 Sociala delegationens protokoll den 1 september (extra sammanträde) och den 8 september 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Anlägg ett utegym i parken Olympiaplan i Tallkrogen. Svar på medborgarförslag

§4 Anlägg grillplatser med brandsäkra sopkärl vid Farstastrandsbadet. Svar på medborgarförslag

§5 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

§6 Deltagande i Internationella Demokratidagen 2016

§8 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion M om insatser för att underlätta övergången mellan förskola och grundskola. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015. Rapport från socialnämnden

§15 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§16 Nämndens frågor och information från förvaltningen