Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

1 Sommarjobb för ungdomar i Farsta 2013

3 Gemensam upphandling av skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

4 Upphandling av matlådor inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning

5 Förlängning av avtal om produktion och distribution av kost inom äldreomsorg och förskola

6 Ekonomisk månadsrapport september 2013

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

7 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb - svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion (MP) om en handlingsplan mot hatbrott - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Uppföljning av måltidssituationen vid vård- och omsorgsboenden 2013 - rapport från äldrenämnden

10 Stadsdelsnämndens protokoll den 26 september 2013

11 Funktionshinderrådets protokoll den 14 oktober 2013

12 Pensionärsrådets protokoll den 14 oktober 2013

13 Pensionärsrådets protokoll den 17 oktober 2013 - extra sammanträde

14 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

15 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

17 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande vid Edö servicehus

18 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

19 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Stadsdelsnämndens protokoll den 26 september 2013, sluten del av sammanträdet

21 Sociala delegationens protokoll den 3 oktober 2013

22 Sociala delegationens protokoll den 23 oktober 2013

§1 Sommarjobb för ungdomar i Farsta 2013

§3 Gemensam upphandling av skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

§4 Upphandling av matlådor inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning

§5 Förlängning av avtal om produktion och distribution av kost inom äldreomsorg och förskola

§6 Ekonomisk månadsrapport september 2013

§7 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

§8 Motion (MP) om en handlingsplan mot hatbrott

§10 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§11 Nämndens frågor och information från förvaltningen