Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-21

Sammanträde 2019-03-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Konferenslokal på Storforsplan 44

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

1 Godkännande av föredragningslistan

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

2 Svar till kammarrätten över överklagat beslut om begränsning i umgänget enligt 14 § st 1 p LVU