Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-20

Sammanträde 2018-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

1. ToXIC$, årets mottagare av Stockholms kulturstipendi Läs mer...um för unga

Juryns motivering:
ToXIC$ har genom sitt återkommande kulturevenemang K-POP Plot Twist Contest lyft den östasiatiska populärkulturen genom dansföreställningar, tävlingar och workshops med fullt hus på Ungdomens Hus Tuben i Farsta. Det välarbetade arrangemanget bidrar till ökad mångkulturell acceptans och välkomnar många ungdomar som identifierar sig inom HBTQ.


2. Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30


Handlingar och protokoll finns i pappersform de på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag har ännu lämnats in

3 Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Farstas kommunala lokaler. Svar på medborgarförslag

4 Lokaler för fritidsaktiviteter inomhus. Svar på medborgarförslag

5 Plantera träd vid Skönstaholmsfältet i Hökarängen, närmast cykelbanan. Svar på medborgarförslag

6 Ordna små inhägnade områden för bikupor. Svar på medborgarförslag

8 Nyanläggning av naturlekplats i Svedmyraskogen i Tallkrogen

9 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden - Veckobo

10 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden - Ängsö

REMISSER OCH YTTRANDEN

12 Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

13 God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2018

17 Funktionshinderrådets protokoll den 10 september 2018

18 Pensionärsrådets protokoll den 10 september 2018

19 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 4 juni 2018

20 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Sociala delegationens protokoll den 6 september 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§3 Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Farstas kommunala lokaler

§4 Lokaler för fritidsaktiviteter inomhus

§5 Plantera träd vid Skönstaholmsfältet i Hökarängen, närmast cykelbanan

§6 Ordna små inhägnade områden för bikupor

§8 Nyanläggning av naturlekplats i Svedmyraskogen i Tallkrogen

§9 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden -­ Veckobo

§10 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden -­ Ängsö

§12 Med tillit växer handlingsutrymmet ­ tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48) Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 God och nära vård ­ En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

§14 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2018

§17 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen